OMSK/LOTTE VAN DEN BERG /

Being with

Vanaf 1 september 2023 werk ik als Artist in Residence aan de Academie voor Theater en Dans. Onder de titel Being with doe ik binnen de school onderzoek naar pijn. Als theatermaker en kunstenaar ben ik geïnteresseerd in en opzoek naar momenten waarin we er met elkaar in slagen om ongemak, onvermogen en pijn te verduren. Wat is er voor nodig om door te ademen en erbij te blijven als het moeilijk wordt? En hoe kan de kunst ons daarin ruimte bieden en ondersteunen?

In een wereld die uiteen lijkt te vallen in schijnbare positiviteit en onbevattelijke rampspoed zijn we volgens mij opzoek naar tussenruimtes. Ruimtes, letterlijk en figuurlijk, waarin we niet worden gestimuleerd ons ongemak te verdringen en onszelf ook niet laten verzwelgen door dat wat pijn doet. Ruimtes waarin we met aandacht en zorgvuldigheid kunnen blijven bij de dingen die pijn doen en ongemak veroorzaken. Onze eigen kunstwerken, schetsboeken, repetitieruimtes en studio’s zouden zulke ruimtes kunnen en moeten zijn. Als Artist in Residence is het mijn doel hier samen met zoveel mogelijk verschillende mensen binnen de school op te reflecteren en rond te werken. Om dit concreet te maken heb ik De Tussenruimte opgericht, een werkplaats voor studenten, docenten en medewerkers van ArtEZ.

De Tussenruimte is een plek waar uitwisseling kan plaatsvinden over de omgang met moeilijke en uitdagende momenten, in de lessen, binnen de school. Hoe gaan we om met intimiteit, pijn, (on)macht, verdriet? Hoe creëren we hier de juiste ruimte en aandacht voor? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en werkvormen, aangedragen door studenten, docenten en medewerkers, gaan we aan de slag. We werken op de vloer, vanuit eigen ervaring, met ruimte voor gezamenlijke reflectie en gesprek. Zoekend naar rust in momenten van spanning en complexiteit. Gelovend in weloverwogen kwetsbaarheid en gezonde intimiteit. 

De Tussenruimte vindt twee keer in de maand plaats, op dinsdag, van 17.30 tot 20 uur. We werken meestal op de Academie in Arnhem en om de twee maanden op de Academie in Zwolle. Na afloop is er zelfgemaakte soep en brood voor alle aanwezigen.

30 Januari STILTE

13 Februari INTIMITEIT

27 Februari FYSIEKE INTUÏTIE

19 Maart CONFLICT

2 April PERSPECTIEF

De avonden zijn in principe besloten. Als je graag wilt deelnemen en een waardevol perspectief kan toevoegen, stuur een bericht naar mail@lottevandenberg.nu 

 

tekst/foto/film

tekst/foto/film

Being with

Geen foto's beschikbaar.

tekst/foto/film

Being with

Geen film beschikbaar.