OMSK/LOTTE VAN DEN BERG /

Braakland

Braakland is een sobere, beeldende vertelling over negen figuren die rondzwerven op vergeten aarde. Op meer dan vijftig meter van het publiek scharrelen kleine wezens in de verte. Ze geven zich over aan de wetten van leven en sterven zonder zich te beschermen of te verweren. Ze kiezen voor het open veld, de kwetsbaarheid. Er wordt niet gesproken. De beelden zijn indringend en volgen elkaar in ijzig tempo op. De lijnen in het landschap zijn lang.
De wreedheden zonder oorzaak en gevolg.

'… in braakland tonen we mensen die zonder verzet leven. mensen die neervallen wanneer het hun tijd is. mensen die gestopt zijn met vechten. mensen die de waarde van leven niet langer verdedigen. dat doet pijn. misschien is onze grootste angst niet de angst voor de dood, maar de angst voor de waardeloosheid van leven. in braakland maken we de angst voelbaar, niet om te kwetsen en te verachten, maar om te troosten. wat jij voelt, dat voel ik ook. zoals jij leeft, zo leef ik ook. zoals jij sterft, zal ook ik sterven. we zijn verstrikt in paradox. om te durven leven moeten we onze eigen angst voor de dood recht in de ogen kijken. ' – Lotte van den Berg

regie Lotte Van Den Berg /
 spel Guido Kleene, Ward, Weemhoff, Daphne De Winkel, Monika Haasova, Jaap Ten Holt, Lobke Van Beuzekom, Matthias Maat, Luc Loots (oorspronkelijke cast)/ techniek Manuel Boutreur, Paul de Vries / ontwerp tribune Martin Mulder / productieleiding Erma van Maris / producent Compagnie Dakar / co-producent OMSK / spreiding Frans brood / met dank aan Theater Stap 

tekst/foto/film

tekst/foto/film

Braakland

tekst/foto/film

Braakland