OMSK/LOTTE VAN DEN BERG /

Les spectateurs

Les spectateurs is een performatieve voorstelling over de toeschouwer op afstand die ernaar verlangt te verdwijnen in de wereld waar hij naar kijkt. De voorstelling is gemaakt na een verblijf van 4 maanden in Kinshasa, de hoofdstad van Congo, en mede geinspireerd op ontmoetingen met mensen van Afrikaanse afkomst die in Nederland wonen. Het is een voorstelling over de herkenning en de vervreemding die je kan voelen ten op zichte van een samenleving die je nog niet kent. Met indringende beelden wordt verteld over het verlangen èn de angst deel te worden van de nog onbekende gemeenschap die je omringt.

Les spectateurs gaat over de manier waarop we kijken. Naar onszelf, naar de gene die tegenover ons staat, naar elkaar. Over het kijken dat verbind en verwijdert, nog voor er iets gezegd wordt. En over de positie van waaruit we kijken. Kijk je vanaf veilige afstand met een observerende blik of van binnenuit met tastende ogen? Kijk je samen met anderen of alleen? Op het podium staan mensen die het lef hebben zichzelf te tonen, op de tribune zitten mensen die de moed hebben daarnaar te kijken. Kijken is een handeling. De manier waarop je kijkt, verandert hetgeen waarnaar je kijkt.

‘De avond is een scenische vertaling van Van den Bergs Afrika-ervaring. (…) De voorstelling onderscheidt zich op aangename wijze van de pogingen van veel andere Europese theatermakers, die Afrika zo goed “begrepen” hebben, dat ze onvermijdelijk mis schieten. Lotte van den Bergs benadering is eerlijker, bescheidener, ongetwijfeld ook veelbelovender. Haar blik op het vreemde is niet alwetend, maar zoekend. “Ik heb de afstand nodig om dichterbij te komen,” zegt ze. En dat geldt voor alle continenten.’ – Renate Klett, Theater der Zeit, 2011

regie Lotte van den Berg /  spel Floor van Leeuwen of Christina Flick, Nganji Mutiri, Pearlmira Vincent, Rachid Laachir, Ruud Panhuysen  / zang Pearlmira Vincent / beeld Rachid Laachir / dramaturgie Anoek Nuyens / lichtontwerp Vinny Jones / geluidsontwerp Arthur Wagenaar / opname geluid Guido Kleene / technische productie Elizabet van der Kooij / geluid Wilco Alkema / techniek Ruud Panhuysen / producent OMSK / co-producent Toneelhuis (Antwerpen), Festival Boulevard (Den Bosch), Kunstenfestivaldesarts (Brussels), De Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg, Steirischer herbst festival (Graz), Alkantara Festival (Lisbon)

tekst/foto/film

 • Theater der Zeit
  ‘De minimalistische werken van de Nederlandse regisseur Lotte van den Berg scherpen de zintuigen en openen het hart. (….) Je zou haar voorstellingen als een ‘scenische fata morgana’ kunnen betitelen, gevormd door sfeer en blikken, trillingen, geuren, emoties, verbazing en schrik. Dit theater morgana is anders dan alles wat er verder bestaat binnen de hedendaagse kunst tussen performance en drama. Dat wil niet zeggen: beter of slechter. Maar wel: anders. Radicaal, totaal, fenomenaal anders.’ (Renate Klett, Theater der Zeit, sept. 2011)

  Hele artikel >>>
 • Trouw
  ‘Les spectateurs’ weet met zijn eenvoudige, trage, maar prachtige beelden interessante vragen op te roepen over de handeling van het kijken.

  Hele artikel >>>
 • De Standaard
  Zoals altijd in haar werk is alle theater tot zwijgen gebracht, voor de detailrijkdom van het kijken zelf

  Hele artikel >>>

tekst/foto/film

Les spectateurs

tekst/foto/film

Les spectateurs

Geen film beschikbaar.